ХУД-ын Ерөнхий боловсролын сургуулиудад зохион байгуулсан 6 настны эрүүл мэндийн эрт үзлэгийн судалгааны дашборд