ЗУРГААН НАСТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ ЗҮРХНИЙ ЭМГЭГ ИЛРҮҮЛЭГТ ХАМРУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2023-03-17 10:11:00

Хан-Уул дүүргийн Төрийн өмчийн Ерөнхий боловсролын нийт 23 сургуулийн 4777 зургаан настай хүүхдүүдийг зүрхний эмгэгийн илрүүлэгт хамруулах ажил 2023 оны гуравдугаар сарын 17-ны өдрөөс тус дүүргийн 52 сургуулиас эхэлж, сурагчдын чих, хамар, хоолой, цагаан хорхой, бие, бялдрын үнэлгээ болон зүрхний эмгэгийн илрүүлгийг өртөөчилсөн байдлаар зохион байгуулж эхэллээ. 52 дугаар сургуулийн хувьд  зургаан настай 280 сурагч илрүүлэгт хамрагдах тооцоололтой байна. 

Манай улсын хувьд зүрх судасны эмгэг нь нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болсоор байгаа бөгөөд эрт үед нь илрүүлж, өөрчлөлттэй хүүхдүүдийг дараа, дараагийн шатлалын эмнэлэгт оношилгоонд оруулснаар шаардлагатай арга хэмжээг авахаар төлөвлөөд байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Хан-уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран хэрэгжүүлж буй энэхүү үйл ажиллагаанд тус дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дэмжин оролцож байна.